Δείτε το περιεχόμενο
Αίτηση για πιστοποιητικό συμμόρφωσης Citroën (COC)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚO ΣΥΜΜOΡΦΩΣΗΣ

Ο Όμιλος PSA, η μητρική εταιρεία της Citroën, σας παρέχει έναν ενιαίο ιστότοπο από τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε τα απαραίτητα έγγραφα (ή αντίγραφα) για την ταξινόμηση ή την επανεγγραφή του οχήματός σας. Αυτός ο σαφής και προσβάσιμος ιστότοπος προορίζεται για τα άτομα που βρίσκονται στις καταστάσεις που περιγράφονται παρακάτω. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως την εισαγωγή ή την εξαγωγή ενός οχήματος ή την άδεια τροποποίησης ενός οχήματος.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ?

Είτε είστε ιδιώτης είτε εταιρεία, μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποιητικό συμμόρφωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Έχετε αγοράσει ένα όχημα ταξινομημένο σε μια ευρωπαϊκή χώρα και επιθυμείτε να το ταξινομήσετε σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Έχετε αγοράσει μεταχειρισμένο όχημα ταξινομημένο στη Γαλλία και επιθυμείτε να το ταξινομήσετε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Έχετε αγοράσει μεταχειρισμένο όχημα ταξινομημένο σε ευρωπαϊκή χώρα (εκτός της Γαλλίας) και επιθυμείτε να το ταξινομήσετε στη Γαλλία.

Έχετε χάσει ή σας έχει κλαπεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC: Certificate of Conformity) και θα θέλατε να λάβετε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Έχετε ένα όχημα ταξινομημένο στη Γαλλία το οποίο επιθυμείτε να εξάγετε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή σε υπερπόντια γαλλική επικράτεια (ΥΓΕ). Πρέπει να λάβετε πιστοποιητικό καταγωγής κατασκευαστή. Σημειώστε ότι το έγγραφο αυτό δεν επιτρέπει την ταξινόμηση του οχήματος στη νομαρχία.

Έχετε ένα όχημα ταξινομημένο στη Γαλλία, το οποίο θέλετε να τροποποιήσετε ή το οποίο έχει μετατραπεί ή διασκευαστεί σε συνεργείο αμαξωμάτων. Όταν επικοινωνείτε με την DRIEE (Περιφερειακή και Διυπουργική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ή την DREAL (Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Οικισμού) για την έγκριση μεμονωμένου οχήματος ("réception à titre isolé"), σας ζητείται η γραπτή άδεια της Citroën για την τροποποίηση του οχήματος και ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή του εγγράφου "notice descriptive" ή "barré rouge" του βασικού οχήματος (εξαιρουμένων των τροποποιήσεων). Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία.  Η Citroën διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εάν θα εκδώσει ή όχι την άδεια τροποποίησης. Επομένως, συνιστάται να υποβάλλετε τα σχέδια τροποποίησης στη Citroën πριν από την εκτέλεσή τους. Λάβετε υπόψη σας ότι τα έγγραφα αυτά δεν επιτρέπουν την ταξινόμηση του οχήματος στη νομαρχία, αλλά την έγκριση ενιαίου οχήματος.

Θέλετε να μετατρέψετε ένα εταιρικό αυτοκίνητο που είναι παράγωγο Φ/Β ("dérivé VP"), ταξινομημένο στη Γαλλία, σε ιδιωτικό όχημα. Το παράγωγο ΦΒ είναι ένα όχημα που προέρχεται από ένα προσωπικό όχημα (ΦΒ). Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα κανονικό όχημα, όπως ένα C3, το οποίο έχει τροποποιηθεί. Συχνά έχουν αφαιρεθεί τα πίσω καθίσματα, ώστε να παραμείνουν μόνο τα δύο μπροστινά καθίσματα. Στην άδεια κυκλοφορίας ενός παράγωγου Φ/Β οχήματος, η ένδειξη "DERIV VP" μπορεί να βρεθεί με τον δείκτη J.3 Είναι δυνατόν να μετατραπεί ένα παράγωγο Φ/Β όχημα ξανά σε προσωπικό όχημα, για παράδειγμα να επανατοποθετηθούν τα καθίσματα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες ιδιοκτήτη σε ένα μέλος του δικτύου Citroën για να λάβετε τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Έχει σημειωθεί σφάλμα στη γαλλική άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας ("carte grise") (σφάλμα που έχει σημειωθεί από τη νομαρχία, το πρόσωπο που εκτελεί το ΚΤΕΟ, την αστυνομία ή τη χωροφυλακή, τον αντιπρόσωπό σας ή εσάς). Θέλετε ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC) και/ή μια βεβαίωση ώστε να μπορέσετε να διορθώσετε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας στη νομαρχία. Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία.

Βρέθηκε σφάλμα στον σφραγισμένο σειριακό αριθμό ή στην πινακίδα του κατασκευαστή του οχήματός σας που έχει ταξινομηθεί στη Γαλλία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης ιδιοκτητών σε ένα μέλος του δικτύου Citroën, προκειμένου να εντοπιστεί το σφάλμα.

Έχετε στην κατοχή σας όχημα ηλικίας άνω των 30 ετών ταξινομημένο στη Γαλλία και χρειάζεστε πιστοποιητικό για να αποκτήσετε άδεια κυκλοφορίας οχήματος με την ένδειξη "παλαιό όχημα". Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Citroën Heritage στην ακόλουθη διεύθυνση:  Citroën Heritage Conservatoire Boulevard André Citroën 93601 Aulnay Sous-Bois, Γαλλία.

Θέλετε να ταξινομήσετε στη Γαλλία ένα όχημα που προέρχεται από άλλη ήπειρο και δεν έχει έγκριση τύπου ΕΕ ή έχει τροποποιηθεί στο εξωτερικό. Θα πρέπει πρώτα να λάβετε ενιαία έγκριση οχήματος πριν λάβετε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας.  Θα χρειαστείτε ένα μερικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ένα αντίγραφο της "περιγραφικής ειδοποίησης" ή ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC). Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία

Θέλετε να ταξινομήσετε ένα μη ταξινομημένο (νέο) όχημα στη Γαλλία που προέρχεται από το εξωτερικό και δεν έχετε πιστοποιητικό συμμόρφωσης (COC). Χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής νέου οχήματος. Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικασία.